Obchodné podmienky
Zásady ochrany osob. údajov
Ako nakupovať
Partnerské servisy

Sphere

KONTAKT

František JANKECH - JaKub
Trenčianska 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel: 0948 088 126; 0905 213 624;
predaj@pirelli-motopneu.sk
Otvorené: Po - Pia 7:00 - 17:00

FACEBOOK

Pirelli Motopneu na facebooku.

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

(ďalej len „Zásady“)

 

Prevádzkovateľ údajov : František Jankech JaKub, Malinovského 39, 915 01  Nové Mesto nad Váhom

Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na základe Vášho súhlasu, budú použité na účel zasielania marketingových materiálov súvisiacich s produktami ponúkanými na našom e-shope  (pirelli-motopneu.sk) a službami poskytujúcimi v našich pneuservisoch a autoservisoch.

Rozsah spracúvania osobných údajov:

Zhromažďované údaje: meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo. Nezhromažďujeme ani nespracovávame žiadne špeciálne kategórie osobných údajov, ako sú napríklad jedinečné identifikátory alebo citlivé osobné údaje. 

Právny základ spracúvania

Zhromažďovanie osobných údajov sa uskutoční výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby a to označením súhlasu pri registrácii alebo nákupe na našich webových stránkach alebo povinnosťou vyplývajúcou z obchodného zákonníka.

Súhlas:

Súhlasom s  týmto Oznámením o  ochrane osobných údajov dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov výlučne na účely uvedené vyššie.  

Odobratie súhlasu:

Svoj súhlas môžete vziať kedykoľvek späť e-mailom na adresu admin@pirelli-motopneu.sk. Následne budú Vaše údaje odstránené z našej databázy. Uchované zostanú iba údaje vyplývajúce z povinnosti podľa obchodného zákonníka. 

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame na marketingové účely, v prípade zastavenia marketingových aktivít z našej strany, budú všetky osobné údaje odstránené v zmysle legislatívy. 

Vaše práva

Máte právo požadovať od nás ako prevádzkovateľa, prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás, ako dotknutej osoby,  právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania. 

Zmeny Zásad

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek Zásady zmeniť. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na www.pirelli-motopneu.sk